"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kuran ve Tarihsellik Yazıları – Ömer Özsoy

Kitaptan alıntılar….

Kuran hakkındaki ‘tarihsel’ nitelemesi, Kuran’ın önerilerinin geçerliliğine ilişkin bir niteleme olmayıp, doğrudan doğruya onun nazil olduğu zaman ve mekanla ilişkisini hareket noktası kılan, Kuranî söylemin neliğine ilişkin bir nitelemedir.

Sayfa 99

Kuran hitabının tarihselliğini kabul etmek, onun mesajının evrenselliğini yadsımayı gerektirmez.

Sayfa 97

Kuran’ın tarihselliği, Kuran’ın çevre şartları tarafından belirlendiğinin değil, bu şartları göz önünde bulundurduğunun, dikkate aldığının ifadesidir.

Sayfa 100

Kuran’ın geleneğin sunduğu hazır bağlamlardan bütünüyle bağımsız olarak anlaşılmasını, varoluşsal olarak mümkün görmüyorum. Böyle bir okuma, ancak sistematik olarak Kuran, İslam ve Müslümanlar konusunda cahil bırakılmış muhayyel bir özne için söz konusu edilebilir.

Sayfa 102

Kuran İslamı tecrübesinin tek hasılası, filolojik birtakım manevralar yardımıyla Kuran lafzına yüklenen çağdaş anlamlardan başka bir şey olmamıştır.

Sayfa 116

İslam geleneği içerisinde Kuran, tarih üstü olarak nitelense de hep tarihsel bir metin muamelesi görmüştür. Kuran’daki kelimelerin indiği dönemde hangi anlamlara geldiğinin araştırılması, ayetlerin inişine neden olan olay veya ortamın belirlenmeye çalışılması, surelerin ve sureleri oluşturan pasajların kronolojik sıralarının tespitine büyük önem verilmesi vb. bundan başka neye delalet eder ki?

Sayfa 118

Ben kişisel olarak, özgün kültür evrenlerinin varlığına inanmıyorum. Kültürler arası etkileşim, tarih boyunca sürekli olagelmiş. Önemli olan, etkileşimin farkında olmak.

Sayfa 123

Kuran’ı vahyetmekle Allah bize referansta bulunacağımız bir metin değil, örnek almamız gereken bir tecrübe bahşetti.

Sayfa 127
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir