"Enter"a basıp içeriğe geçin

İbn Haldun’un Mukaddime’sinde Maişet Yolları – Ozan Sağsöz

Mukaddime’de İbn Haldun, toplumlar arasındaki farklılıkların, onların geçim yollarının (üretim tarzlarının) farklı olmasından kaynaklandığına dikkat çeker. Ozan Sağsöz, bu farklılıkların nelerden kaynaklandığına dair Mukaddime eksenli bir çalışma yapmış.

Kitap üç ana bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde tarih biliminin tarihi, İbn Haldun’un biyografisi, Mukaddime’de tarih biliminin ele alınışı ve İbn Haldun’un sistemleştirmeye başladığı yeni umran bilimi (toplumbilim) hakkında bilgiler veriliyor.

İkinci bölümde, Mukaddime’de ele alınan emek, iş bölümü, refah, ihtiyaçlar silsilesi/hiyerarşisi gibi iktisadi kavramlar, İbn Haldun öncesi ve sonrası düşünürlerin bu kavramlara değinileri ile birlikte karşılaştırmalı olarak ele alınıyor.

Üçüncü bölümde ise İbn Haldun’a göre geçim yollarının tabii ve tabii olmayan biçimlerine, ayrıca geçim yollarının fazilet hiyerarşisine değinilmiş.

Mukaddime, bilindiği gibi, bir kez okunup geçilebilecek bir kaynak değil. Bu kaynağın farklı disiplinler tarafından ele alınmasına, farklı yaklaşımlar tarafından irdelenmesine ihtiyaç var.

Ozan Sağsöz’ün kitabı, bu ihtiyacın iktisat disiplini açısından giderilmesi yönünde “başlangıç niteliğinde” sayılabilir. Çok detaylı bir çalışma değil. Çalışmanın esasen yazarın yüksek lisans tezi olduğunu da burada belirtmek gerekir.

Konusu itibariyle iktisat ağırlıklı olsa da kitapta yer yer farklı alanlar bakımından da Mukaddime’nin değerlendirildiğini görüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir