"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hz. Muhammed’in bıraktığı miras nedir?

Hz. Muhammed’in bıraktığı miras hakkında üç farklı rivayet/hadis versiyonu vardır. Bu üç versiyona göre bırakılan miras şöyledir:

Versiyon 1: Allah’ın Kitabı,
Versiyon 2: Allah’ın Kitabı ve Ehl-i Beyt,
Versiyon 3: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.

Sünnî ve Şiî çevreler kendi mezheplerine uygun olan versiyonu kabul etmekte, diğerini ise genellikle reddetmektedir. Buna göre Şiîler ikinci, Sünnîler üçüncü versiyonu öncelemektedir.

Kitap ve Sünnet‘in miras bırakıldığının ifade edildiği rivayetler klasik hadis usulü bakımından incelendiğinde, hepsinin zayıf rivayetler olduğu, sahih kabul edilebilmeleri için yeterli şartları taşımadıkları görülmektedir.

Bu konudaki rivayetlerin Sünni versiyonu olan “Kitap ve Sünnet” versiyonunu ele alan detaylı bir çalışma, Bünyamin Erul tarafından kaleme alınmış. Makalenin tamamını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir