"Enter"a basıp içeriğe geçin

Vahyin Tarihsel Mahiyeti – Hamdi Tayfur

Hamdi Tayfur, Vahyin Tarihsel Mahiyeti isimli kitabında, tarih boyunca vahyin mahiyetine dair ileri sürülmüş görüşleri değerlendirmiş.

Vahiy konusunda şunların görüşleri ele alınmış: Ehl-i Hadis, Mutezile, Eşarilik, İslam Filozofları, Kelamcılar, Mutasavvıflar, Fazlur Rahman, Muhammed M. Şebusteri, Abdülkerim Süruş, Montgomery Watt, Mustafa Öztürk.

Yazar, Kuran’da bilgi hataları olduğunu iddia eden (örnek verilmemiş), Kuranda mecazi ifadeler olduğunu kabul etmeyen, önceki toplumları ilkel ve soyutlama yeteneğinden yoksun farz eden, İslam’ın salt kültür olmaktan ibaret olduğunu savunan bir bakış açısına sahip.

Yazar aynı zamanda, belirli tarihsel koşullarda gerçekleşmiş olayların tarihüstü boyutlarının bulunmasının imkansız olduğuna dair bir inanca sahip.

Vahiy konusunda özel bir araştırma yapıyorsanız faydalı olabilir. Ancak bu konuda yapılacak bir araştırmayla ulaşılacak yerin varsayımlardan ibaret olduğunu peşinen söyleyebilirim.

Yazar, vahyin mahiyetine dair çeşitli düşüncelerden bahsedip katıldığı ve katılmadığı noktaları izah ettikten sonra kitabın sonunda, bütün bu görüşlerin tarihsel olduğunu iddia ederek bitiriyor.

Tarihselliğin, burada olduğu gibi, bütün meselelerin kökten çözümünü sağlayan sihirli bir değnek gibi kullanılmasını doğru bulmuyorum. Buna göre hareket edecek olursak tarihselliğin tespitini yapan görüşün de tarihsel olduğunu söylemek gerekir.

Herhangi bir şeyin tarihsel niteliğinin bulunması, onun tarihüstü niteliklerinin de bulunmasına engel değildir. Tarihselliğe sihirli değnek muamelesi yapmak yerine ondan bilimsel bir yöntem olarak yararlanmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir