"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dinlerde Yükseliş Motifleri ve İslam’da Miraç

Dinlerde Yükseliş Motifleri ve İslam’da Miraç, Mezopotamya ve Yunan’dan Hindistan’a, Asya’dan Mısır’a, Amerika’dan Okyanusya’ya kadar bi­linen hemen hemen bütün dînî sistemlerde şöyle ya da böyle mevcut bir motif olan “miraç”ın çeşitli dînî geleneklerde bulunan yükseliş tasavvurlarıyla birlikte ele alındığı bir eser.

İki dinler tarihçisi ile bir hadis uzmanı tarafından hazırlanan ve 1996’da yayımlanan kitabın ön ve arka kapağında yazar ismi nasıl yanlış yazılabilmiş, anlamak mümkün değil (Ekram-Ekrem). Kitabın üç yazarı Şinasi Gündüz, Ekrem Sarıkçıoğlu ve Yavuz Ünal.

İsra, Hz. Peygamber’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesini; miraç ise Mescid-i Aksa’dan yedi kat göğe hatta Sidretü’l-Münteha’ya kadar olan yolculuğunu ifade eder.

Genellikle İslam âlimleri Mescid-i Aksa (en uzak mescid) tabiriyle Kudüs’teki Beyt-i Makdis’in kast olunduğu fikrinde iseler de, semadaki bir mescidin kas­tedildiğini ifade edenler olduğu gibi, Mekke’ye 15-20 km yakınlıktaki bir mescid için kullanıldığını ifade edenler de vardır.

İsra suresinde sadece Mescid-i Aksa’ya kadar olan bir gece yolculuğundan bahsedilir. Buna karşılık Mescid-i Aksa’dan semaya yükselişi ifade eden bir miraç olayından söz edilmemektedir. Hatta suredeki bir ayette göğe yükselişin gerçekleşmediği vurgulanır.

Yahut altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Mamafih sen bize (oradan) okuyacağımız bir kitap getirmedikçe senin göğe çıkmana da inanmayız. De ki, “Rabbimin şanı ne yücedir. Ben sadece elçi olan bir insan değil miyim?”

İsra Suresi, 93. Ayet

İsra olayından sonra vahyedilen İsra suresindeki bu ayette Hz. Peygamber’e itirazlarını ileri sürenlerin sözleri dile getirilmekte ve “sana inanmamız için göğe çıkmalısın” denilmekte olduğuna göre ortada bir göğe çıkma olayının söz konusu olmadığı anlaşılmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir