"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Sosyoloji

Gelenek Karşısında İki Aşırı Tutum: Tarihselcilik ve Kurancılık

Tarihselci ve Kurancı söylemlerin geliştirilebilmeleri önündeki en büyük engel, gelenek karşısındaki aşırı tutumlarıdır (Kurancı söylemden kastım Sadece Kuran, Kuran İslamı, Kuran Yeter söylemleridir). Tarihselciler, Kuran…

2 Yorum

İbn Haldun’un Mukaddime’sinde Maişet Yolları – Ozan Sağsöz

Mukaddime’de İbn Haldun, toplumlar arasındaki farklılıkların, onların geçim yollarının (üretim tarzlarının) farklı olmasından kaynaklandığına dikkat çeker. Ozan Sağsöz, bu farklılıkların nelerden kaynaklandığına dair Mukaddime eksenli…

Yorum Bırak