"Enter"a basıp içeriğe geçin

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık – Mustafa Öztürk

Mustafa Öztürk’ün Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık isimli kitabı iki ana bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde çeşitli İslam ülkelerindeki çağdaş yorumlara, bunlara muhalefet edenlere, Türkiye’deki çağdaş yönelimlere, ayrıca bu yönelimlerin siyasi yansımalarına ve bunlara muhalefet edenlere değiniliyor. Bu bölümde ayrıca çağdaş İslamcı söylemin muhafazakarlığa sap(lan)ması eleştiriliyor.

İkinci bölümde ise Kuran İslamı, Kurancılık, Mealcilik gibi isimlerle anılan birbirine benzer yönelimlere ve tarihi kökenlerine değinilmiş. Günümüz Kuran yorumcularından birçok isme değinilmiş. Bu bölüm sonunda Türkçe mealler konusunda genel değerlendirmelerde bulunulmuş, Kuran çevirisi yapmanın zorlukları anlatılmış.

Kaynak olarak “Sadece Kuran”ı referans alan söylem hakkındaki eleştirileri çok zayıf kalmış. Ancak bu söylem sahiplerinin içine düşmüş oldukları bazı hatalara dikkat çekmesi yönünden faydalı bir çalışma olmuş.

Mustafa Öztürk, Cemaleddin Afgani’nin Ernest Renan’a yazdığı reddiye ile ilgili sadece yanlı ve hatta art niyetli kaynaklara başvurmuş, Örneğin bu konuda yapılmış detaylı bir çalışma olan Dücane Cündioğlu’nun çalışmasından muhtemelen haberdar olmamış.

Yapmış olduğu yetersiz çalışma nedeniyle varmış olduğu hatalı netice üzerinden değerlendirmelerde bulunmuş. Alaeddin Yalçınkaya ve Mümtazer Türköne’nin çalışmalarına dayandırdığı bu hatalı bilgiyi umarım yeni baskıda düzeltir.

Öztürk’ün Afgani’nin reddiyesi ile ilgili değerlendirmeleri:

Mustafa Öztürk, belli ki ıslah kavramının ne manaya geldiği üzerinde fazlaca düşünmeden Abduh-Reşid Rıza hakkında bayağı tespitlerde bulunuyor.

Bu insanlar birçok haklı sebeple eleştirilebilir. Ancak bu eleştiri değil basiretsizlik.

Tarihten bugüne dile getirilmiş ıslah-tecdid söylemleri için “Müslümanlar aleyhine gizli ajandaları olduğu” gibi imalardan imtina edilmeli.

Islah ve yenilenme söylemine muhalif kesimlerin zihniyet yapıları ve ortak paydaları

Kitapta günümüz cemaat-tarikat yapılanmaları ve birçok isim hakkında değerlendirmeler mevcut.

Haksöz camiasının eleştirildiği satırlar

Öztürk’e göre Türkiye’deki dindar ve seküler çevrelerin çağdaşlık karşısında takındıkları tavırların bir özeti.

  • Mustafa Öztürk’ün çağdaşlık, gelenek ve gelenekçilik kavramlarına yaklaşımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir