"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aydınlanmanın Keşif Araçları – Şaban Ali Düzgün

Şaban Ali Düzgün’ün Aydınlanmanın Keşif Araçları isimli kitabından altını çizdiğim bazı satırlar

  • Akıl ve sezgi kavramlarını birbirine karşıt olarak yapılandırmaktan vazgeçip ikisinin birlikte iş gördüğü bilgisel bir özne-nesne ilişkisi kurmak gerekir.
  • Zaman, ‘Allah’ın dışındaki her şey’ olarak tanımlanan âlemin yaratılmasıyla işlemeye başlayan bir ‘birim’dir. Bu durumda ezelde zaman yoktur. Bu durumda ‘Allah, âlemi yaratmadan ön­ce ne yapıyordu?’ şeklinde sorulan bir soru anlamsız olmaktadır.
  • Bir mü’mini Allah’ı delillendirmeye götüren sebep; bir var­lığa körü körüne bağlanma anlamındaki taklitten kurtulup bu bağlılığı hayatını anlamlandıracağı bir tahkik durumuna yük­seltmektir.
  • Dış dünya hakkındaki bilgimizin, başka bir ifadeyle Tanrı’nın varlığını temellendirdiğimiz zemine dair bilgimizin sürekli değişiyor olması, O’nun varlığını oturtacağımız zeminle ilgili olarak da ciddi sorular ortaya çıkaracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.